ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

REGULAR 91 ຫຼື REGULAR Octane 91 ແມ່ນນຳມັນແອັດຊັງແບບທຳມະດາ ເປັນເຊື້ອໄຟທີ່ໄດ້ມາຈາການກັ່ນນ້ຳມັນດິບປະສົມກັບທາດເຄມີ ຕາມມາດຕະຖານຂອງນ້ຳມັນແມ່ນຈະມີຄ່າ Octane 91 ຂື່ນໄປຊຶ່ງຄ່າ Octane ສູງເທົ່າໃດກໍ່ຈະມີປະສິດທິພາບໃນການຕໍ່ຕ້ານການນ໊ອກຂອງເຄື່ອງຈັກ ສ່ວນຫຼາຍຈະນຳໃຊ້ກັບປະເພດເຄື່ອງຈັກທີ່ມີການຈຸດລະເບີດເຊື້ອໄຟດ້ວຍຫົວທຽນ

 


Diesel Fuel ແມ່ນນ້ຳມັນການຊວນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນພະລິດຕະພັນນຳມັນດິບທີ່ໄດ້ຈາກການກັ່ນ ເປັນນ້ຳມັນທີ່ໃສ ຈຸດເດືອດປະມານ 180-370 ອົງສາ ເປັນເຊື້ອໄຟທີ່ເໝາະສົມກັບເຄື່ອງຈັກແຮງອັດສູງ ແລະ ຈຸດລະເບີດເອງ ຊຶ່ງການຈຸດລະເບີດຂອງເຊື້ອໄຟເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນຈາກເຮງອັດຂອງອາກາດໃນ ກະບອກສູບໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫັວທຽນ