ຜະລິດຕະພັນ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

– ແກສ໌ປີໂຕຣລ້ຽມເເຫຼວ LPG
– ແກສ໌ຫູງຕົ້ມບັນຈຸຖັງ
– ແກສ໌ສໍາລັບໃຊ້ກັບລົດ ແລະ ຍານພາຫະນະຕ່າງໆ.
– ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນແກສ໌ LPG ໃສ່ລົດ
– ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນແກສ໌ LPG ໃສ່ອາຄານ ແລະ ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
– ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ອຸປະກອນໂຮງບັນຈຸແກສ໌ LPG ສໍາລັບຫູງຕົ້ມ.
– ອອກແບບ ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ປໍ້າແກສ໌ LPG.

LPG 48 kgs​

ອາຍແກສ໌ ຂະຫນາດ 48 ກິໂລ

LPG 15 kgs

ອາຍແກສ໌ ຂະຫນາດ 15 ກິໂລ

POL Valve with aluminium hand wheel for LPG cylinder

ຫົວວາວຖັງ

Lower Pressure Regulator

ຫົວປັບແຮງດັນຕໍ່າເຊບຕີ້

ORBIT GAZ

ກິບຫນີບສາຍທໍ່ຢາງ

PVC HOSE 1.5 m

ສາຍທໍ່ຢາງແກສ໌

Close Menu
×
×

Cart